Julen 2006 - Elisenbergveien og Oscarsgate (2 of 41)Julaften 2006

Gjestene kommer