Julen 2006 - Elisenbergveien og Oscarsgate (5 of 41)Julaften 2006

Alle gleder seg