Julen 2006 - Elisenbergveien og Oscarsgate (6 of 41) Julaften 2006

Juletreet i bakgrunnen