Julen 2006 - Elisenbergveien og Oscarsgate (7 of 41)Julaften 2006

Monica og Thomas