Julen 2006 - Elisenbergveien og Oscarsgate (8 of 41)Julaften 2006

Bjørn og Sølvi