Julen 2006 - Elisenbergveien og Oscarsgate (9 of 41)Julaften 2006

Ved bordet