Julen 2006 - Elisenbergveien og Oscarsgate (10 of 41)Julaften 2006

Julenissen kommer