Julen 2006 - Elisenbergveien og Oscarsgate (11 of 41)Julaften 2006

Er det noen snille barn her?