Julen 2006 - Elisenbergveien og Oscarsgate (12 of 41)Julaften 2006

Devon må ha vært snill