Nevis W.I.

Herlige opphold hos Ellen og Bård.  Se fotografiene nedenfor:-

November 2005

November 2006

Oct/Nov 2007